RssFacebook

Tank transport

Het transport van voedingsmiddelen is een complex proces. Dit gaat verder dan vervoer van A naar B. Hierbij zijn een aantal andere kenmerken ook erg belangrijk zoals; soort product, houdbaarheid, soortelijk gewicht, temperatuur, wijze van laden en wijze van lossen, wel of geen reiniging van de tankwagen, doorlooptijd van de rit etc. Met al deze aspecten heeft de planner rekening te houden bij het aannemen en uitvoeren van deze opdracht. Elke dag weer een uitdaging voor onze planners om deze middelen op de juiste manier van punt A naar punt B te vervoeren. Door onze jarenlange expertise en ervaren chauffeurs kan K&B transport ook hier een oplossing in bieden.